Đô thị kiểu mẫu về môi trường, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật
Đô thị kiểu mẫu về môi trường cần nhấn mạnh vào việc sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước, phát triển giao thông bền vững, thân thiện với môi trường và các công trình xây dựng phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng đồng bộ.
Chiến lược phát triển thành phố (CDS) - Một phương pháp tiếp cận để xây dựng kế hoạch phát triển đô thị hợp nhất
Chiến lược phát triển thành phố là một phương pháp tiếp cận mới nghiên cứu về chiến lược phát triển đô thị với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế - xã hội nhằm hoạch định một kế hoạch phát triển đô thị hợp nhất
Luận văn - Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông công cộng khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững
Luận văn - Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông công cộng khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững
Thông tư: Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
Ngày 02/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2013/TT-BXD hướng dẫn Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Các bảng tính toán thủy lực
Các bảng tính toán thủy lực
Luận văn - Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD Khu công nghiệp Hòa Tâm - tỉnh Phú Yên
Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD Khu công nghiệp Hòa Tâm - tỉnh Phú Yên 
Luận văn - Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt sử dụng bể lọc vật liệu lọc nổi tự rửa
Tên luận văn: Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt sử dụng bể lọc vật liệu lọc nổi tự rửa
Luận văn - Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD khu đô thị mới Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD khu đô thị mới Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]