Công nghệ “biến” nước mặn thành nước uống
Hệ thống xử lý nước mặn thành nước uống, Taprogge Terrawater, vừa được lắp đặt tại thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ (TP.HCM). (bnt)
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]