0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2014

+ Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06 tháng 1 năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu trung tâm

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu Bến Đầm

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu Cỏ Ống

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi