Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới
200 EP
Đánh giá tác động và đề xuất phương án giảm thiểu tác động môi trường tuyến buýt số 32 Giáp Bát - Nhổn
15 EP
Đánh giá chất lượng móng
15 EP
Luận văn Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước sông Nhuệ - Đáy thành phố Hà Nội
15 EP
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường- TS. Nguyễn Đình Mạnh
15 EP
Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định đánh giá tác động môi trường
0 EP
Thông tư số 01/2011/TT-BXD về Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]