Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 7: Thông gió và điều hòa
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 6: Cấp thoát nước ngoài nhà
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 5: Cấp thoát nước ngoài nhà
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 4: Báo cháy
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 3: Phòng cháy chữa cháy
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 2 : Thông tin
50 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 1: Cấp điện
50 EP
Bản vẽ thiết kế kết cấu, kiến trúc Nhà xưởng ô tô – Kích thước 18m x 48m
30 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính
30 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 7: Chi tiết kèo, xà gồ, cửa mái nhà xưởng sản xuất chính
30 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]