Xây dựng nông thôn gắn kết với phát triển đô thị góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “ Xanh- Văn hiến- Văn minh- Hiện đại”” có môi trường sống, làm việc tốt.
0 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai
15 EP
Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam
15 EP
Bài giảng Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam
15 EP
Bài giảng Lược khảo lịch sử đô thị
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]