Thông tư số 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
0 EP
Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND - Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã An Lão, huyện Bình Lục.
0 EP
QĐ số: 2139/QĐ-TTg vv Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
0 EP
Quyết định số 561/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội
0 EP
Quyết định số 1495/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ TP Hà Nội đến năm 2030-2050
0 EP
Quyết định số 489/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch nghĩa trang thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
0 EP
Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
0 EP
Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020
0 EP
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
25 EP
Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
25 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]