Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) theo hình thức BT
300 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]