Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng tính kiểm toán tường chắn BTCT H=4m, H=5m
50 EP
Thuyết minh và bảng tính toán phương án tài chính dự án tại Thành phố Bắc Giang (cập nhật các thông tư, nghị định năm 2017)
150 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 6: Bản tính toán và thuyết minh
50 EP
Bảng tính sức chịu tải của móng cọc cầu
15 EP
Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa
30 EP
Bảng tính thuỷ lực thoát nước thải
30 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]