Hồ sơ thiết kế cảnh quan cây xanh khu hỗn hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp
300 EP
Hồ sơ cấp điện Nhà ở hỗn hợp 15 tầng
100 EP
Bản vẽ thiết kế thi công nhà dân dụng 3 tầng 12mx8m - Phần 3: Cấp thoát nước
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công nhà dân dụng 3 tầng 12mx8m - Phần 2: Điện
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công nhà dân dụng 3 tầng 12mx8m - Phần 1: Kiến trúc
30 EP
Nhà ở dân dung - Cách sắp xếp, bố trí trong ngôi nhà
0 EP
Biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ
30 EP
Biện pháp thi công từ móng đến hoàn thiện nhà dân dụng
15 EP
Giáo trình kiến trúc dân dụng
15 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]