Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn
30 EP
Mẫu Đề cương, phương án giám sát Đối với dự án di dời đường điện 110kV, 35kV, 22kV
30 EP
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Tư vấn giám sát di chuyển đường điện 110kV
0 EP
Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần 2: Biên bản, mẫu phiếu
50 EP
Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần1: Tổng hợp báo cáo, nhật ký khảo sát
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường kè và các công trình phụ trợ
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng trường mầm non
30 EP
TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công
0 EP
Xây dựng mô hình điều khiển, giám sát trạm trộn bê tông
30 EP
Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]