Giáo trình: Luật hành chính đô thị và nông thôn
15 EP
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
0 EP
Thông tư số 02/2014/TT-BXD Hướng dẫn thi hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]