Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà
Một trong những lý do vì sao các chuyên gia xây dựng ngày nay thường khuyên sử dụng gach block là vì loại vật liệu này cho khả năng cách âm khá tốt.
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 14 tháng 05 năm 2012
Thông tin tổng hợp giá VLXD tại các tỉnh, thành phố, của các nhà sản xuất, cung cấp.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn
Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.
Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Law on urban planning
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 phiên bản tiếng Anh.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]