Sơ đồ kết dây lưới điện hiện trạng 110Kv, 220Kv, 500Kv toàn miền Bắc năm 2012
100 EP
Mẫu Đề cương, phương án giám sát Đối với dự án di dời đường điện 110kV, 35kV, 22kV
30 EP
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Tư vấn giám sát di chuyển đường điện 110kV
0 EP
Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần 2: Biên bản, mẫu phiếu
50 EP
Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần1: Tổng hợp báo cáo, nhật ký khảo sát
30 EP
Hồ sơ thiết kế Phòng cháy chữa cháy trạm điện 110kV
100 EP
Hồ sơ thiết kế trạm biến áp 110kV cấp điện cho Khu công nghiệp
200 EP
Hồ sơ thỏa thuận Tuyến điện 110kV
50 EP
Báo cáo thiết kế phương án Trạm biến áp cấp điện 110kV
50 EP
Hồ sơ dự thầu Thiết kế, cung cấp vật tư, xây dưng và lắp đặt thiết bị hòa đồng lưới điện trạm biến áp 110kV
100 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]