Đồ án Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành Phố Hải Dương– Tỉnh Hải Dương
100 EP
Bản vẽ kiến trúc chợ Tuệ Tĩnh -Hải Dương
40 EP
Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị mới Phú Thái – Huyện Kinh Thành, Tỉnh Hải Dương
50 EP
Báo cáo ý tưởng quy hoạch KĐT phía Nam thành phố Hải Dương
30 EP
Luận văn: Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đai Xã Thanh Giang – Huyện Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]