Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chung theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Tổng hợp các dạng chi tiết cầu thang và các file tính toán kết cấu
100 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 6: Bản tính toán và thuyết minh
50 EP
Hướng dẫn tính toán khối lượng đào, đắp theo cách đơn giản
0 EP
Đồ án môn học – kết cấu bê tông cốt thép dầm chữ T – Dài 17m
30 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng
100 EP
Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép
15 EP
Hồ sơ và thuyết minh tính toán dàn thép hình thang
35 EP
Trang 1/8
1
... 8
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]