Thông tư số 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
0 EP
Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 5:Dự toán
50 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 4: Dự toán
30 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 1: Đèn chiếu sáng
30 EP
Dự toán đường rộng 15m, lề đường mỗi bên 10m
50 EP
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dưng công trình
0 EP
Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât năm …huyện...
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]