Luật xây dựng số 50/2014/QH13
0 EP
Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
0 EP
Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
0 EP
Các định nghĩa, khái niệm trong hoạt động xây dựng
15 EP
TT 12/2009/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
0 EP
TT 01/2012/TT-BXD Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
15 EP
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
0 EP
Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD Ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
0 EP
Thông tư số 22/2009/TT-BXD Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]