Nghiên cứu một số giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm- Tỉnh Phú Yên
100 EP
Tính toán và so sánh cọc chịu tải trọng ngang bằng các phương pháp khác nhau
25 EP
Tiểu luận Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng giao thông bền vững ở Việt Nam
15 EP
Phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đất
15 EP
Tái chế bê tông – khả năng ứng dụng tại Việt Nam
15 EP
Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up
15 EP
Cọc và tường Barrette
15 EP
NCKH_Tìm hiểu các sự cố trong quá trình thi công cọc khoan nhồi và biện pháp xử lý
15 EP
NCKH_Ứng dụng phần mềm tính kết cấu để tính công trình chụi động đất
15 EP
NCKH_Ứng xử lưu biến và mô hình thí nghiệm chảy xòe của bê tông tự đầm lèn
15 EP
Trang 1/8
1
... 8
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]