Ứng dụng  WebGIS xây dựng  bản đồ tra cứu thông tin  du lịch tỉnh Bình Thuận
15 EP
Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012
15 EP
Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn  tỉnh Bến Tre năm 2012
15 EP
Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt
15 EP
Ứng dụng phần mềm  GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại Huyện Bắc Bình-Bình Thuận
25 EP
Đề tài ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại phường 1 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
25 EP
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Topo và Nova trong công tác khảo sát
15 EP
Đề tài nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]